Wat is droogijs?

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van koolstofdioxide of CO²  en wordt vooral gebruikt om te koelen. Droogijs, ook wel rookijs genoemd, kan men eveneens gebruiken voor rookeffecten op evenementen en feesten.

Opgelet: Droogijs kan brandwonden veroorzaken. Draag steeds thermohandschoenen om het risico tot een minimum te beperken.